Automation

Begreppet industriell automation är ganska brett, men det vi i första hand vill presentera här är systemprodukter som är distribuerade produkter exempelvis via RS422/485, Ethernet, Profibus, Modbus, CAN. Vi vill även visa andra industrianpassade mätprodukter, som har stöd för kommunikation mot överordnade programvaror, som SCADA-HMI system, där OPC-stöd ofta är ett krav.