Portabla med PCI-platser

Alla bilder är klickbara!

DEWETRON har med sina mätdatorer som bas även utvecklat industrivarianter av dessa för mera generell användning. Självfallet kan även dessa med fördel användas i mätsystem där man inte ha något behov av att ha någon inbyggd signalkonditionering.

Dessa datorer är samtliga testade enligt militära standarder för stöt och vibration, vilket gör dem till mycket driftsäkra plattformar för industriella system.

 
Kontakta oss för mera information!
Produktsortiment: