Stream-Box - Batteridrivet mätsystem DEWE-501

Batteridrivet mätsystem - DEWE-501

DEWE-501 är ett kompakt, batteridrivet mätsystem med upp till 64 analoga ingångar för användning i fordon och i andra sammanhang där man behöver mycket prestanda i ett kompakt format. Förutom de analoga ingångarna har systemet även 10 räknar/enkoderingångar för varvtalssynkrona mätningar, två CAN-bussar för tidsstämplad insamling av data från systembussar i fordon och upp till 20 synkrona digitala ingångar.

Systemet är batteridrivet (batterierna kan bytas under drift) med inbyggd indikator för kontroll av batteristatus. En extern bildskärm kan anslutas till systemet för övervakning och presentation av mätdata.

Systemen är utrustade med Dewetrons A/D-kort i ORION-serien och MDAQ-signalkonditionering för accelerometrar, bryggor eller spänningssignaler från de flesta typer av givare.

Kort specifikation:
Stream-Box
  • 16- eller 24-bitars A/D-kort med upp till 1 MHz sampling per kanal direkt till disk
  • Upp till 64 synkront samplade kanaler
  • 20 synkront samplade digitala ingångar
  • 8 synkront samplade räknare/enkoders
  • 2 synkrona CAN-bussar
  • Interface för insamling av synkron video, GPS mm.