Dewetrons minsta PC-instrument

Dewetron/DeweSoft bygger vidare på trenden med små kompakta och universella PC-instrument som täcker många olika applikationer. DEWE-101 eller DS-Minitaur är en komplett ultraportabel mätplattform med inbyggd processor och DEWESoft 7 SE som mätprogram.

Systemet har åtta parallella ingångar med 24-bitars upplösning och upp till 200 kHz sampling per ingång. Ingångarna är konfigurerbara för bryggor eller spänningar. Via signalomvandlarna MSI kan nästan alla typer av signaler anslutas. 

Det finns åtta avancerade räknare/enkoderingångar som vid behov kan konfigureras som digitala ingångar. Räknarna samplas synkront med de analoga ingångarna. Systemet har även två CAN-portar som samplas synkront med övriga ingångar.

Därutöver finns en inbyggd 1 Hz GPS-mottagare som kan användas för klocksynkronisering av flera distribuerade system. Som option finns även en 100 Hz GPS, perfekt för exempelvis bromstester och bromscertifiering.  

Systemets chassi är uppbyggt av komposit och aluminium. Dator- och instrumentdel är byggda i separata kammare vilket garanterar maximal signalkvalitet och robusthet. Som option kan man även få aktiv värmning/kylning som utökar temperaturområdet till -20° till +55°C.

Nu har det kommit två nya modeller:

DS-Minitaur-1R är framtagen för riktigt krävande tillämpningar i svåra miljöer med mycket stöt och vibration. Systemtet är fläktlöst och klarar 50 g i stöt.

DS-Minitaur-1-C2D passar för beräkningsintensiva realtidstillämpningar. Intel Atom-processorn har ersatts med en 2 GHz Intel Core2Duo-processor.

Nu kan även en DEWE-43 anslutas till DS-Minitaur för att dubblera antalet ingångar. Kontakta oss för mera information om synkroniseringsoptionen.

Har man behov av att mäta långsamma spännings-, ström- eller temperaturingångar så kan man dessutom ansluta CPAD2-moduler till en av CAN-ingångarna på DS-Minitaur eller DEWE-43.

pdf-file DS-Minitaur
 
DS-Minitaur-R
DS-Minitaur-R
Kort specifikation:
  • 8 parallella ingångar, 24 bitar
  • 200 kS/s med antivikningsfilter
  • 8 räknare/enkodrar alt.
  • 24 digitala I/O
  • 2 CAN
  • Inbyggd 1Hz GPS (option 100 Hz)
  • DEWESoft 7 för insamling och analys ingår
  • 6-36 VDC matning
  • EPAD-kontakt för yttre expansion, 4 x USB 2.0 LAN/WLAN, mm