Signalkonditionering

Dewetrons signakonditioneringsmoduler kan användas ihop med nästan alla typer av givare. De täcker områden som spänning- och strömmätning, temperatur, bryggor, LVDT och vibrationsmätning.

Läs mer om Isolerad signalkonditionering >>
Modulerna är uppdelade i följande grupper:
DAQP-serien

Enkanals inbyggnadsmoduler med hög bandbredd och isolation. Perfekt för flexibla lösningar. pdf-file DAQP-serien

MDAQ-serien

Multikanals inbyggnadsmoduler med 8 ingångar. Passar för system där man har behov av många ingångar av samma typ. För att öka flexibiliteten kan man även använda MSI-adaptrar tillsammans med MDAQ för att byta funktion på en eller flera ingångar.
pdf-fileMDAQ-serien.

TRION-serien

TRION är namnet för datainsamlingsmodulerna för DEWE2. Alla TRION-moduler har utbytbara anslutninspaneler. Anpassade kontaktpaneler kan erbjudas för att matcha kontakterna på de givarkablar som ska anslutas.
pdf-file TRION-serien

PAD-serien

Multikanalmoduler för rackmontage med isolation och inbyggd 24 bitars A/D-omvandlare. PAD passar för långsamt varierande signaler och kommunicerar med RS-485. pdf-file PAD-serien

CAN-moduler

Fristående multikanalmoduler för temperaturmätning med galvanisk isolation och inbyggd 24 bitars A/D-omvandlare. EPAD2 passar för långsamt varierande signaler och kommunicerar med RS-485 eller CAN-buss.

Läs mer om EPAD2/CPAD2>>
Läs mer om DEWE-53-128>>

DEWE-30/31 är rackar för DAQ/MDAQ signalkonditionering. Finns från små rackar med 4 ingångar upp till rackar med 100-tals ingångar.

Läs mer om rackar >>

Mät spänningssignaler från millivolt upp till 1400 V, med eller utan isolation. Kan även mäta ström som option.

Läs mer om spänning och ström >>

Programmerbara bryggförstärkare för AC- och DC-bryggor med inbyggda bryggkompletterings- och shuntkalibreringsmotstånd.

Läs mer om bryggor och LVDT >>

Moduler för dynamiska EIPE- och Charge-givare med valbar enkel och dubbel integration samt statiska Charge-givare för tryck och kraft.

Läs mer om charge/IEPE >>

Isolerade temperaturmoduler för termoelement och Pt100 med hög mätnoggrannhet.

Läs mer om  temperatur >>

Isolerade moduler för frekvensmätning och digitala in- och utgångar.

Läs mer om digitala I/O, Frekvensräknare>>
Övrigt

Alla moduler har hög noggrannhet, hög CMRR och valbara inområden och filter och stöds av mätprogrammet Dewesoft.