IP-baserade kamera- och övervakningssystem

Distribuerade övervakningssystem

Här hittar du våra produkter  för Ethernetbaserad video och SNMP-baserad övervakning av datorinstallationer. 

Nu är det enklare än någonsin, att 24/7-övervaka kritiska installationer via samma verktyg man använder för att driftövervaka sitt nätverk och därmed slippa extrainvesteringar i särskilda programvaror och extra infrastruktur.

Läs mer om AKCP och sensorProbe-produkterna>>

Fourier Systems DataNet är ett självkonfigurerande trådlöst mätsystem baserat på ZigBee-standarden. Systemet arbetar på det licensfria 2.4 GHz bandet och kan totalt ha upp till 65 000 noder.

Läs mer om DataNet >>