Vi har ett stort sortiment av produkter för temperaturmätning med termoelement eller Pt100, alltifrån små enheter med ett fåtal mätpunkter, ända upp till stora distribuerade mätsystem med tusentals mätpunkter. Här finns även batteridrivna specialloggrar för exempelvis validering av autoklaver där loggern måste klara över 100 ºC i omgivningstemperatur. 

Temperaturmätning >>

Vårt sortiment av produkter för vibrations- och ljudmätningar täcker allt från små portabla system med höga prestanda till stora distribuerade mångkanalssystem.

Vibrations-/Ljudmätning >>

Tryckmätningar kan vi dela in i dynamiska och statiska mätningar. Dessa kräver normalt både olika givartyper och mätsystem.

Tryckmätning >>

För töjning och lastceller, täcker vårt sortiment allt från ett fåtal upp till flera hundra bryggor, konfigurerbara som hel-, halv- och kvartsbryggor.

Töjning/lastceller >>

Här hittar du även en översikt över de produkter vi har för fleraxlig positionering, lägesbestämning och motorstyrning.

Läge och motorstyrning >>

Vi har ett stort sortiment av mätsystem specialanpassade för fordonsindustrin. De små och miljötåliga systemen är perfekta att använda både för mätning i fordonet och i testriggar.

Fordonsmätning och chassidynamik >>

Här hittar du loggersystem för spännings- och strömmätning, med och utan isolation. Strömmätning gör man genom att använda en känd precisionsresistans som shunt och mäta spänningsfallet över denna.

Spänning/Ström- loggrar >>

Optionen Human Vibration till programvaran Dewesoft täcker alla mätningar enligt ISO-normerna 2631-1, 2631-2 och 2631-5. 

Human Vibration >>

Vi har ett brett produktsortiment av kompletta mätsystem för elkvalitet, energieffektivisering och störningsanalys enligt internationella standarder som EN 50160 och EN 61000-x-x.

Elkvalitet/Störningsanalys >>

Här hittar du en översikt av alla de kort för puls/frekvensräkning och digitala I/O-kort vi har i sortimentet.

Varvtal och digitala I/O >>

Vi arbetar i huvudsak med mätsystem för fysikaliska mätningar dvs registrera , lagra och presentera fysikaliska händelseförlopp i alla typer testsituationer.

Vanligtvis innebär detta tester i komplexa situationer såsom vid test av tåg, flygplan, missiler, motorer, turbiner, maskiner vid konstruktion.

Vi arbetar också inom tillämpningsområden för t ex miljö- och fälttest, både med instrument och miljötåliga datorer.

Portabla system för tåg och flyg >>
Du är välkommen att höra av dig till oss om du inte hittar det du söker!